Historie

Obrázek uživatele Aries

Přehled dějin Druidské školy vysoké magie v Budči

Slovo úvodem:
Toto není povídka, nýbrž historické pojednání, jehož cílem je konečně přehledně zveřejnit události související s Druidskou školou vysoké magie v Budči a významnými osobnostmi z této školy nebo jejího okolí, jejichž potomci se podíleli na založení Bradavic.
Tento materiál je k dispozici všem autorům povídek, pokud ho budou chtít jakkoliv využít pro vlastní tvorbu, jedinou podmínkou je respektovat ověřená fakta.

Tags: 
Obrázek uživatele Aloisie Trpkošová

Se zlatou liškou ve znaku

Z povídky: 

Žil kdysi muž jménem Bohodar, přezdívaný Liška, neboť byl zrzavý, že až tmu rozháněl. Jeho nepřátelé tvrdili, že se dovede v lišku proměnit a mocnými kouzly a čarami vládne, avšak neměli důkazu žádného.
Bohodar náležel k družině knížete Přemysla, jemuž prokázal mnohé cenné služby. Byv korunován králem českým, Přemysl se Bohodarovi odměnil územím nedaleko Prahy.

Obrázek uživatele Aveva

Záblesky Útěků

Z povídky: 

DMD 2016 a chronologicky seskládané střípky z Útěků.

Štítky: 

Vlkodlaci

Pojednání o fenoménu vlkodlaků v českých i jiných zemích

Obrázek uživatele Ebženka

Víly v českých zemích

Tento článek je pokusem o základní zmapování vílí populace na území ČR a jejího dělení. V dalších částech je rozpracován kontroverzní koncept metamorfismu a další zajímavé aspekty života víl.

Rebelský kouzelnický rod v Čechách

Nová fakta ohledně budečské školy odhalena. Tentokrát se jedná o novou osobnost, která je s Budčí spjata spíš okrajově. Jejím domovem jsou zejména severočeské horské oblasti.
Speciální poděkování Astoreth a všem ostatním badatelům za informace, pomoc, podporu a tak dále a tak dále...

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

…sklízí bouři. VIII

Rok 920. Ukončili jsme předchozí kapitolu našeho historického pojednání v přelomovém okamžiku, kdy se zhroutila odvěká bariéra, která chránila českou kotlinu před vlivem zlovolných sil. A důsledky Spytihněvova zrůdného činu se začaly projevovat.

Za pomoc a poskytnutí důležitých informací děkuji Lunkvil, ave a Julii.

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Rotunda VII

Předchozí kapitolu dějin jsme ukončili v okamžiku, kdy Častava s Ludmilou zničily uchvatitele Strojmíra a znovu nastolily Bořivojovu vládu v Čechách. Nyní se tedy budeme věnovat událostem v kouzelnické komunitě v době krátké Bořivojovy vlády a vlády jeho nástupců Spytihněva a Vratislava.

Prameny:
Aveva: Útěky. Kronika budečská
Profantová, Naďa: Kněžna Ludmila, Epocha, Praha 1996

Děkuji ave za upozornění na historickou nepřesnost, která byla odstraněna. Za revizi textu děkuji též Julii a neviâthiel.

Tags: 
Obrázek uživatele Aveva

O kruhu a o spirále

Povídka o drakovi, vlaštovce a jejich cestě historií.
Pro Danae.

Obrázek uživatele Aveva

Okamžik volby

Z povídky: 

Fairplay (DMD 2010)

Stránky